Kategorie
Maximo server

Secure WAS wsadmin SOAP access

To disable prompting form password without passing password in input param:

1. Put password info in soap.client.props file

sudo mcedit /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/ctgDmgr01/properties/soap.client.props

2. Encode password in that file

sudo /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/ctgDmgr01/bin/PropFilePasswordEncoder.sh /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/ctgDmgr01/properties/soap.client.props com.ibm.SOAP.loginPassword

Kategorie
server

Instalacja git pod RHEL5

dl.fedoraproject.org/pub/epel/


rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
yum install git

Kategorie
server

Połączenie do zewnętrznej bazy MySQL słuchającej tylko na localhost

Mapowanie lokalnego portu MySQL na port na zdalnym serwerze do którego mamy dostęp po SSH.

ssh -L 3306:localhost:3306 external_server

Kategorie
server

Nginx, php-fpm, mariadb | OSX Brew

Instalacja:

brew install nginx
brew install mariadb
brew install php --with-fpm --with-intl --with-mariadb

Start usług:

/usr/local/sbin/php-fpm&
/usr/local/sbin/nginx
/usr/local/bin/mysql.server start

Zatrzymanie usług:

killall -c php-fpm
/usr/local/sbin/nginx -s stop
/usr/local/bin/mysql.server stop