Przekazywanie danych do funkcji uruchamianych „onEvent”

Przekazywanie danych do funkcji uruchamianych „onEvent”

handler = onEventShowSomething;
eventData = {id:4};

el.click(eventData, handler);
el.bind('click', eventData, handler);

Odczyt przekazanych danych:

onEventShowSomething = function(event){
    console.log(event.data);
}