Kategorie
IBM SmartCloud Control Desk Maximo

Maximo – przekierowanie domyślnego hosta websphere/IHS do portalu

Jedno z możliwych rozwiązań:
Zmiana pliku startowego IHS (w moim przypadku /opt/IBM/HTTPServer/htdocs/index.html) na:

<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
      <meta http-equiv="Refresh" content="0; URL=/maximo/" />
      <title>Przejście do portalu Maximo</title>
   </head>
   <body>
      <p><a href="/maximo/">Przejście do portalu Maximo</a></p>
   </body>
</html>