Aplikacje internetowe

Zajmujemy się projektowaniem, tworzeniem oraz wdrażaniem aplikacji internetowych wg wymagań określanych przez klienta. Bazujemy na sprawdzonych, wydajnych rozwiązaniach minimalizujących koszty utrzymania aplikacji.

Każdy zrealizowany przez nas projekt objęty jest gwarancją serwisową, oferujemy ponadto dodatkowe usługi, związane z utrzymaniem i rozwojem stworzonych rozwiązań.

Aplikacje internetowe – działające z poziomu przeglądarki www z dowolnego komputera mającego dostęp do internetu bądź firmowego intranetu – są w erze Web 2.0 najlepszą opcją dla firm w których ważna jest mobilność, wydajność oraz koszty wdrożenia i późniejszego utrzymania aplikacji.

W trakcie projektowania i tworzenia aplikacji kontaktujemy się z klientem aby końcowy efekt był w pełni zgodny z oczekiwaniami klienta.

Pracę nad projektem dzielimy na etapy:

Projektowanie aplikacji

Projekty realizujemy w oparciu o najlepsze zagraniczne i krajowe doświadczenia tak aby:

  • System spełnił wymagania stawiane przez klienta.
  • W przypadku zmiany założeń umożliwiał mało kosztowne przeprojektowanie i przebudowę.
  • Gwarantował łatwą rozbudowę w przyszłości.
  • Był skalowalny.
  • Umożliwiał pełną kontrolę kosztów utrzymania.

Tworzenie aplikacji:

Tam gdzie to jest możliwe opieramy naszą pracę na sprawdzonych rozwiązaniach z ogólnie dostępnym kodem (Open Source).

Aplikacje zazwyczaj tworzymy w oparciu o język PHP 5.3.x z wykorzystaniem Zend Framework. Pozwala to na tworzenie dopracowanych rozwiązań oraz późniejszą prostą (a więc relatywnie tanią) rozbudowę takiej aplikacji.

Wdrażanie aplikacji

Dostarczamy system w postaci uruchomionej na zewnętrznym serwerze lub serwerze w wewnętrznej sieci klienta.

W przypadku mocno wyspecjalizowanych rozwiązań przeszkalamy odpowiedzialnych pracowników w zarządzaniu aplikacją.

Nasze aplikacje można integrować z usługami katalogowymi klienta (np Active Directory czy LDAP).