Zmiana domyślnej długości wypisu

Obcięcie domyślnej długości wypisu do 35 słów: function custom_excerpt_length( $length ) { return 35; } add_filter( ‚excerpt_length’, ‚custom_excerpt_length’, 999 ); Za: codex.wordpress.org