Identyfikacja wizualna

Składowe oferty

Podstawy:
 • opracowanie logo – wersja kolorowa / monochromatyczna
 • kolorystyka
Przykłady zastosowań:
 • wizualizacja papieru firmowego A4;
 • wizualizacja teczki
 • wizualizacja wizytówki

Forma przekazania materiałów:
 • płyta CD z materiałami w zapisie cyfrowym:
  • przestrzeń barwna: CMYK i RGB
  • wersje: kolor, monochromatyczna, achromatyczna
  • formaty wektorowe – cdr, eps
  • formaty rastrowe – tiff, psd, jpg

Sposób przygotowania projektu

Projekt logo jest wykonywany w 3 istotnie różniących się wersjach – do wyboru. Na etapie wstępnym projektowane jest logo kolorowe w wersji podstawowej. Dalsze prace projektowe prowadzone są po akceptacji jednego z projektów.

Po zaakceptowaniu opracowanych materiałów przygotowywana jest publikacja zawierająca projekty, opis zasad i przykłady zastosowań identyfikacji wizualnej.

Publikacja jest zamieszczana na płycie CD (w formacie PC). Dodatkowo na płycie umieszczane są pliki źródłowe zaprojektowanych znaków graficznych (logo, logotyp, itd).

Rozwój systemu identyfikacji

Istnieje możliwość rozbudowy systemu indentyfikacji np. poprzez projektowanie kolejnych aplikacji logo. Mogą to być na przykład: inne druki biurowe, projekty nadruków na materiałach reklamowych itp.