Połączenie do zewnętrznej bazy MySQL słuchającej tylko na localhost

Mapowanie lokalnego portu MySQL na port na zdalnym serwerze do którego mamy dostęp po SSH.

ssh -L 3306:localhost:3306 external_server