Kategorie
jQuery Zend Framework

FlashMessenger – Wiadomości typu info i error wyświetlane z poziomu layout

Dodanie wiadomości z poziomu kontrolera:

$this->_helper->flashMessenger->addMessage('Zapisano zmiany');//info
$this->_helper->flashMessenger->addMessage(
  array('error' => 'But error ccured')//error
);

Wersja skrócona:

$this->_helper->FlashMessenger('Zapisano zmiany');

Kod z poziomu layout-u:

Pobranie wywołań bez wymogu przekierowania

<?php
$flashMessanger = Zend_Controller_Action_HelperBroker::getStaticHelper('FlashMessenger');
$messages = array_merge(
  $flashMessanger->getMessages(),
  $flashMessanger->getCurrentMessages()
);
$flashMessanger->clearCurrentMessages();  
?>

Wyświetlenie wiadomości o danym typie z wykorzystaniem CSS jQuery UI

<?php foreach($messages as $data): ?>
<?php
  $data = (array) $data;
  $type = (string) key($data);
  $message = current($data);
 
  switch ($type){
    case 'error':
      $ui_state = 'error';
      $ui_icon = 'info';
      break;
 
    default:
      $ui_state = 'highlight';
      $ui_icon = 'info';
      break;
  }
?>
<div class="msg ui-state-<?php print $ui_state?> ui-corner-all">
  <p><span class="ui-icon ui-icon-<?php print $ui_icon?>"></span>
  <strong></strong><?php print $message?></p>
</div>
<?php endforeach; ?>
Kategorie
wordpress

wp_list_pages_excludes – filtr wykluczający strony z wyników wp_list_pages

Filtr wykluczający strony z wyników wp_list_pages:

function wp_list_pages_exclude_hidden($exclude_array){
  $exclude_array[] = 3692;
  return $exclude_array;
}
add_filter('wp_list_pages_excludes', 'wp_list_pages_exclude_hidden');
Kategorie
server

Nginx, php-fpm, mariadb | OSX Brew

Instalacja:

brew install nginx
brew install mariadb
brew install php --with-fpm --with-intl --with-mariadb

Start usług:

/usr/local/sbin/php-fpm&
/usr/local/sbin/nginx
/usr/local/bin/mysql.server start

Zatrzymanie usług:

killall -c php-fpm
/usr/local/sbin/nginx -s stop
/usr/local/bin/mysql.server stop

Kategorie
jQuery

Menu rozwijane po kliknięciu w przycisk

Sumulacja menu rozwijanego zawierającego przyciski.

Wymaga jQuery UI (button)

JS:

onEventShowMenu = function(event) {
  var menuId = event.data ? event.data.id : null;
  var elBtn = jQuery(this);
  var elMenu = menuId ? jQuery('#' + menuId) : elBtn.next('ul');
 
  if (elMenu.is(':visible')) {
    elMenu.hide();
    return false;
  }
 
  if(!elMenu.data('inited')){
    elMenu.css('min-width', elBtn.width())
    elMenu.data('inited', true);
  }
 
  elMenu.show().position({
    my: "left top", at: "left bottom", of: elBtn
  });
 
  jQuery(document).one("click", function() {
    elMenu.hide();
  });
  return false;
}
 
jQuery(function() {
  jQuery( ".action.close" )
  .button({
    icons: {
        primary: "ui-icon-power",
        secondary: "ui-icon-triangle-1-s"
    }
  })
  .click(onEventShowMenu)
  ;
});

Html:

<button class="action close" style="">Zamknij</button>
<ul class="button-menu" style="display:none;">
  <li><button class="action-trash">Do kosza</button></li>
  <li><button class="action sZweryfikowany">Zweryfikowano pozytywnie</button></li>
  <li><button class="action sDuplikat">Duplikat</button></li>
  <li><button class="action sOdrzucony">Odrzucono z przyczyn formalnych</button></li>
  <li><button class="action sRezygnacja">Rezygnacja Użytkownika</button></li>
</ul>

Css:

.button-menu {position:absolute; padding:0; list-style-type:none; background-color:white; border:1px solid #f0f0f0; padding:0 1px;}
.button-menu button {width:100%; text-align:left; margin:0}
.button-menu li {padding:1px 0; margin:0;}
Kategorie
jQuery

Przekazywanie danych do funkcji uruchamianych „onEvent”

Przekazywanie danych do funkcji uruchamianych „onEvent”

handler = onEventShowSomething;
eventData = {id:4};

el.click(eventData, handler);
el.bind('click', eventData, handler);

Odczyt przekazanych danych:

onEventShowSomething = function(event){
  console.log(event.data);
}
Kategorie
zapiski

Polecane (afiliacja)

Finansowy Ninja

Kategorie
wordpress zapiski

Zmiana domyślnej długości wypisu

Obcięcie domyślnej długości wypisu do 35 słów:

function custom_excerpt_length( $length ) {
	return 35;
}
add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

Za: codex.wordpress.org