Przekazywanie danych do funkcji uruchamianych „onEvent”

Przekazywanie danych do funkcji uruchamianych „onEvent” handler = onEventShowSomething; eventData = {id:4}; el.click(eventData, handler); el.bind(’click’, eventData, handler); Odczyt przekazanych danych: onEventShowSomething = function(event){ console.log(event.data); }