FlashMessenger – Wiadomości typu info i error wyświetlane z poziomu layout

Dodanie wiadomości z poziomu kontrolera: $this->_helper->flashMessenger->addMessage(’Zapisano zmiany’);//info $this->_helper->flashMessenger->addMessage( array(’error’ => 'But error ccured’)//error ); Wersja skrócona: $this->_helper->FlashMessenger(’Zapisano zmiany’); Kod z poziomu layout-u: Pobranie wywołań bez wymogu przekierowania <?php $flashMessanger = Zend_Controller_Action_HelperBroker::getStaticHelper(’FlashMessenger’); $messages = …