Zmiana domyślnej długości wypisu

Obcięcie domyślnej długości wypisu do 35 słów:

function custom_excerpt_length( $length ) {
	return 35;
}
add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

Za: codex.wordpress.org