Administracja i wsparcie w zakresie Google Suite

Zakres Administracja Google Suite (bezpieczeństwo, płatności). Administracja domenami (dodawanie modyfikacja rekordów). Tworzenie i edycja kont, grup, lokalizacji. Wsparcie mailowe/telefoniczne w zakresie problemów/logowania/konfiguracji/alertów (w zakresie 1h/mc). Cena: 250 PLN/mc (netto). Możliwości rozszerzenia: Dodatkowe usługi. …

Utrzymanie WordPress

Świadczymy usługę utrzymania i administracji stron, aplikacji i sklepów opartych na WordPress. Podstawowe plany serwisowe: minimalny podstawowy standardowy rozszerzony Utrzymanie serwera – hosting tak tak tak tak Certyfikat SSL (w cenie) tak tak tak …

OSX ScreenCapture keyboard shortcuts

Full screen (Save to Desktop) – CMD+Shift+3 Full screen (Save to Clipboard) – CMD+CTRL+Shift+3 Select region (Save to Desktop) – CMD+Shift+4 Select region (Save to Clipboard) – CMD+CTRL+Shift+4 Select item (Save to Desktop) – CMD+Shift+4 …

Secure WAS wsadmin SOAP access

To disable prompting form password without passing password in input param: 1. Put password info in soap.client.props file sudo mcedit /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/ctgDmgr01/properties/soap.client.props 2. Encode password in that file sudo /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/ctgDmgr01/bin/PropFilePasswordEncoder.sh /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/ctgDmgr01/properties/soap.client.props com.ibm.SOAP.loginPassword

Maximo SelfService Labels modification (Editing SRM Labels)

SRM Labels are defined in: SMP: /opt/IBM/SMP/maximo/applications/maximo/maximouiweb/webmodule/webclient/javascript/simplesrm/srm/dijit/nls/LANGUAGE/uiStringTable.js and after deploy in: WAS: /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/ctgAppSrv01/installedApps/ctgCell01/MAXIMO.ear/maximouiweb.war/webclient/javascript/dojo-YYYYMMDD-HHMM/ibm/tivoli/simplesrm/srm/dijit/nls/LANGUAGE/uiStringTable.js IBM Technote

Instalacja git pod RHEL5

dl.fedoraproject.org/pub/epel/ rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm yum install git