FlashMessenger – Wiadomości typu info i error wyświetlane z poziomu layout

Dodanie wiadomości z poziomu kontrolera: $this->_helper->flashMessenger->addMessage(’Zapisano zmiany’);//info $this->_helper->flashMessenger->addMessage( array(’error’ => 'But error ccured’)//error ); Wersja skrócona: $this->_helper->FlashMessenger(’Zapisano zmiany’); Kod z poziomu layout-u: Pobranie wywołań bez wymogu przekierowania <?php $flashMessanger = Zend_Controller_Action_HelperBroker::getStaticHelper(’FlashMessenger’); $messages = …

Nginx, php-fpm, mariadb | OSX Brew

Instalacja: brew install nginx brew install mariadb brew install php –with-fpm –with-intl –with-mariadb Start usług: /usr/local/sbin/php-fpm& /usr/local/sbin/nginx /usr/local/bin/mysql.server start Zatrzymanie usług: killall -c php-fpm /usr/local/sbin/nginx -s stop /usr/local/bin/mysql.server stop

Menu rozwijane po kliknięciu w przycisk

Sumulacja menu rozwijanego zawierającego przyciski. Wymaga jQuery UI (button) JS: onEventShowMenu = function(event) { var menuId = event.data ? event.data.id : null; var elBtn = jQuery(this); var elMenu = menuId …

Przekazywanie danych do funkcji uruchamianych „onEvent”

Przekazywanie danych do funkcji uruchamianych „onEvent” handler = onEventShowSomething; eventData = {id:4}; el.click(eventData, handler); el.bind(’click’, eventData, handler); Odczyt przekazanych danych: onEventShowSomething = function(event){ console.log(event.data); }

Hosting Redmine

Podobają Ci się możliwości, wygoda korzystania, prostota konfiguracji Redmine – ale nie chcesz martwić się instalacją/administracją/utrzymaniem aplikacji? Oferujemy usługi instalacji, konfiguracji, optymalizacji i utrzymania Redmine na serwerze/serwerach VPS bądź dedykowanych własnych bądź klienta.