Kategorie
IBM SmartCloud Control Desk Maximo

Centrum samoobsługowe jako domyślna strona startowa IBM SmartCloud Control Desk

System Configuration > Platform Configuration > System Properties
zmiana parametru z
webclient.startapp = startcntr
na
webclient.startapp = srmssctr

Wg. Making the Self Service Center the default page.

Kategorie
server

Połączenie do zewnętrznej bazy MySQL słuchającej tylko na localhost

Mapowanie lokalnego portu MySQL na port na zdalnym serwerze do którego mamy dostęp po SSH.

ssh -L 3306:localhost:3306 external_server

Kategorie
jQuery Zend Framework

FlashMessenger – Wiadomości typu info i error wyświetlane z poziomu layout

Dodanie wiadomości z poziomu kontrolera:

$this->_helper->flashMessenger->addMessage('Zapisano zmiany');//info
$this->_helper->flashMessenger->addMessage(
  array('error' => 'But error ccured')//error
);

Wersja skrócona:

$this->_helper->FlashMessenger('Zapisano zmiany');

Kod z poziomu layout-u:

Pobranie wywołań bez wymogu przekierowania

<?php
$flashMessanger = Zend_Controller_Action_HelperBroker::getStaticHelper('FlashMessenger');
$messages = array_merge(
  $flashMessanger->getMessages(),
  $flashMessanger->getCurrentMessages()
);
$flashMessanger->clearCurrentMessages();  
?>

Wyświetlenie wiadomości o danym typie z wykorzystaniem CSS jQuery UI

<?php foreach($messages as $data): ?>
<?php
  $data = (array) $data;
  $type = (string) key($data);
  $message = current($data);
 
  switch ($type){
    case 'error':
      $ui_state = 'error';
      $ui_icon = 'info';
      break;
 
    default:
      $ui_state = 'highlight';
      $ui_icon = 'info';
      break;
  }
?>
<div class="msg ui-state-<?php print $ui_state?> ui-corner-all">
  <p><span class="ui-icon ui-icon-<?php print $ui_icon?>"></span>
  <strong></strong><?php print $message?></p>
</div>
<?php endforeach; ?>
Kategorie
wordpress

wp_list_pages_excludes – filtr wykluczający strony z wyników wp_list_pages

Filtr wykluczający strony z wyników wp_list_pages:

function wp_list_pages_exclude_hidden($exclude_array){
  $exclude_array[] = 3692;
  return $exclude_array;
}
add_filter('wp_list_pages_excludes', 'wp_list_pages_exclude_hidden');
Kategorie
server

Nginx, php-fpm, mariadb | OSX Brew

Instalacja:

brew install nginx
brew install mariadb
brew install php --with-fpm --with-intl --with-mariadb

Start usług:

/usr/local/sbin/php-fpm&
/usr/local/sbin/nginx
/usr/local/bin/mysql.server start

Zatrzymanie usług:

killall -c php-fpm
/usr/local/sbin/nginx -s stop
/usr/local/bin/mysql.server stop

Kategorie
jQuery

Menu rozwijane po kliknięciu w przycisk

Sumulacja menu rozwijanego zawierającego przyciski.

Wymaga jQuery UI (button)

JS:

onEventShowMenu = function(event) {
  var menuId = event.data ? event.data.id : null;
  var elBtn = jQuery(this);
  var elMenu = menuId ? jQuery('#' + menuId) : elBtn.next('ul');
 
  if (elMenu.is(':visible')) {
    elMenu.hide();
    return false;
  }
 
  if(!elMenu.data('inited')){
    elMenu.css('min-width', elBtn.width())
    elMenu.data('inited', true);
  }
 
  elMenu.show().position({
    my: "left top", at: "left bottom", of: elBtn
  });
 
  jQuery(document).one("click", function() {
    elMenu.hide();
  });
  return false;
}
 
jQuery(function() {
  jQuery( ".action.close" )
  .button({
    icons: {
        primary: "ui-icon-power",
        secondary: "ui-icon-triangle-1-s"
    }
  })
  .click(onEventShowMenu)
  ;
});

Html:

<button class="action close" style="">Zamknij</button>
<ul class="button-menu" style="display:none;">
  <li><button class="action-trash">Do kosza</button></li>
  <li><button class="action sZweryfikowany">Zweryfikowano pozytywnie</button></li>
  <li><button class="action sDuplikat">Duplikat</button></li>
  <li><button class="action sOdrzucony">Odrzucono z przyczyn formalnych</button></li>
  <li><button class="action sRezygnacja">Rezygnacja Użytkownika</button></li>
</ul>

Css:

.button-menu {position:absolute; padding:0; list-style-type:none; background-color:white; border:1px solid #f0f0f0; padding:0 1px;}
.button-menu button {width:100%; text-align:left; margin:0}
.button-menu li {padding:1px 0; margin:0;}
Kategorie
jQuery

Przekazywanie danych do funkcji uruchamianych „onEvent”

Przekazywanie danych do funkcji uruchamianych „onEvent”

handler = onEventShowSomething;
eventData = {id:4};

el.click(eventData, handler);
el.bind('click', eventData, handler);

Odczyt przekazanych danych:

onEventShowSomething = function(event){
  console.log(event.data);
}
Kategorie
zapiski

Polecane (afiliacja)

Finansowy Ninja

Kategorie
administracja utrzymanie

Hosting Redmine

Podobają Ci się możliwości, wygoda korzystania, prostota konfiguracji Redmine – ale nie chcesz martwić się instalacją/administracją/utrzymaniem aplikacji?

Oferujemy usługi instalacji, konfiguracji, optymalizacji i utrzymania Redmine na serwerze/serwerach VPS bądź dedykowanych własnych bądź klienta.

Kategorie
wordpress

Tworzenie wtyczek/pluginów WordPress

Zajmujemy się tworzeniem wtyczek do platformy WordPress (i jej pochodnych). Oferujemy:

 • Stworzenie nowego rozszerzenia na podstawie wymagań klienta.
 • Naprawa/dodanie nowych funkcjonalności do istniejącego rozszerzenia.
 • Tłumaczenie wtyczek.